Protetyka stomatologiczna

Ceny minimalne z zakresu protetyki stomatologicznej

Wkład lany indywidualny:
a) stal 200 zł
Korona porcelanowa 450 zł
Element mostu nieolicowany 200 zł
Element mostu olicowany:
b) porcelaną 450 zł
Proteza szkieletowa 1100 zł
Szynoproteza 1300 zł
Szyna zgryzowa akrylanowa 250 zł
Szyna zgryzowa z łukiem podjęzykowym 350 zł
Obturator (dodatkowa część protezy) 70 zł
Proteza nakładowa akrylowa (nie obejmuje ceny protezy):
a) każdy nakład 35 zł
Modele orientacyjne 30 zł
Korekcyjne szlifowanie (zmiana kształtu korony zęba, skrócenie korony) 20 zł
Proteza częściowa akrylowa (do 6 zębów) 300 zł
Proteza częściowa akrylowa (7 do 10 zębów) 450 zł
Proteza całkowita 500 zł
Podścielenie protezy bezpośrednie (miękkie) 300 zł
Podścielenie protezy pośrednie (twarde) 200 zł
Rebazacja protezy akrylanowej 250 zł
Naprawa protezy z wyciskiem:
a) pęknięcie, złamanie 80 zł
b) dostawienie zęba (dolicza się do kosztów naprawy) 20 zł