Chirurgia stomatologiczna

Ceny minimalne z zakresu chirurgii stomatologicznej dla osób niekorzystających z ubezpieczenia zdrowotnego

Badanie i konsultacja 100 zł
Znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie 30 zł
Znieczulenie miejscowe nasiękowe 20 zł
Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne 30zł
Usunięcie zęba jednokorzeniowego 130 zł
Usunięcie zęba wielokorzeniowego 150 zł
Usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe 150-200 zł
Usunięcie zęba poprzez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego 250 zł
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego 400 zł
Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do trzech zębodołów łącznie ze szwem 80 zł
Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany 80 zł
Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej poprzez podwiązanie, podkłucie naczyń – jako zabieg odrębny 150 zł
Założenie opatrunku chirurgicznego 55 zł
Wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka/biopsji kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego 250 zł
Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej 250 zł
Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki 350 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego jako samodzielne postępowanie 350 zł
Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem 100 zł
Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów 150 zł
Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami 350 zł
Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy fundą 80 zł
Założenie drucianej szyny nazębnej 300 zł
Zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia 100 zł
Repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy 100 zł
Resekcja wierzchołka korzenia:
a) zęba przedniego 350 zł
b) zęba bocznego 450 zł
Hemisekcja zęba 350 zł
Reimplantacja zęba 350 zł
Plastyka wyrostka zębodołowego 150-300 zł
Plastyka wędzidełka wargi lub języka 200 zł
Wycięcie kieszonki zębowej (decapuchonnement) 100 zł
Implant firmy Alpha Bio 2000 zł